Salarisadministratie

Door de alsmaar complexere wet- en regelgeving wordt de salarisadministratie veelzijdiger en ingewikkelder. 

Wij begrijpen dat de salarisadministratie steeds complexer wordt door de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving. Daarom hebben wij een toegewijde en goed opgeleide salarisspecialist in huis die voortdurend op de hoogte blijft van alle kennis en wijzigingen op het gebied van salarisadministratie. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit waarborgen en u voorzien van een perfecte salarisadministratie.

Onze salarisadministratieservice omvat het volgende:

 1. Toegang tot het loondossier voor uw werknemers:
  Uw werknemers hebben toegang tot hun persoonlijke loondossier, waarin ze hun loonstroken en andere relevante documenten kunnen raadplegen.
 2. Toegang tot het loondossier voor u als werkgever:
  Als werkgever heeft u toegang tot het loondossier, waarin u alle benodigde informatie en documenten met betrekking tot uw werknemers kunt vinden.
 3. Exportbestand voor SEPA-betalingen van nettolonen:
  Wij zorgen voor een exportbestand dat gebruikt kan worden voor SEPA-betalingen van nettolonen, waardoor het betalingsproces efficiënt en gestroomlijnd verloopt.
 4. Journaalposten:
  Wij verzorgen de journaalposten die nodig zijn voor een correcte verwerking van de salarisadministratie in uw financiële administratie.
 5. Verzamelloonstaten:
  Wij stellen verzamelloonstaten op, die nodig zijn voor het indienen van de periodieke aangifte loonheffingen en andere branche gerelateerde aangiften.
 6. Periodieke aangifte loonheffingen, pensioenaangifte en overige branche gerelateerde aangiften:
  Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het tijdig indienen van de periodieke aangifte loonheffingen, pensioenaangifte en andere aangiften die specifiek zijn voor uw branche.
 7. Doorvoeren van salariswijzigingen volgens CAO, indien van toepassing:
  Als er salariswijzigingen zijn op basis van de CAO, zorgen wij ervoor dat deze correct worden doorgevoerd in de salarisadministratie.
 8. Jaaropgave voor uw medewerkers:
  Wij stellen jaaropgaven op voor uw medewerkers, zodat zij deze kunnen gebruiken voor hun belastingaangifte.
 9. Periodiek up-to-date overzicht van de stand binnen de werkkostenregeling:
  Wij bieden u regelmatig een overzicht van de stand binnen de werkkostenregeling, zodat u altijd op de hoogte bent van de kosten en mogelijkheden.

Alle documenten worden geplaatst in het digitale loondossier van de werkgever. Daarnaast worden loonstroken en jaaropgaven geplaatst in het digitale loondossier van de medewerkers. Bovendien kunnen zowel de werkgever als de werknemers zelf bestanden uploaden naar het digitale loondossier. Op deze manier zorgen we voor een gestroomlijnde en transparante samenwerking op het gebied van salarisadministratie.

Naast de eerder genoemde diensten bieden wij ook de volgende services:

 • Proforma loonberekeningen:
  Wij kunnen proforma loonberekeningen voor u uitvoeren, zodat u inzicht krijgt in de te verwachten loonkosten voor nieuwe medewerkers of bij wijzigingen in de salarisstructuur.
 • Correspondentie met branche gerelateerde instanties:
  Wij verzorgen de benodigde correspondentie met branche gerelateerde instanties, zoals pensioenfondsen of verzuimverzekeraars, om ervoor te zorgen dat alle administratieve zaken correct worden afgehandeld.
 • Opstellen van arbeids-, verlengings- en beëindigingsovereenkomsten:
  Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, verlengingscontracten en beëindigingsovereenkomsten, zodat u kunt voldoen aan de wettelijke vereisten en heldere afspraken kunt maken met uw werknemers.
 • Ziek- en/of herstelmeldingen:
  Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het melden van ziekte- en herstelperiodes bij de betrokken instanties, zodat u voldoet aan uw verplichtingen en de juiste procedures volgt.
 • Verlofregistraties:
  Wij kunnen de registratie van verlofdagen en andere vormen van verlof voor uw werknemers verzorgen, zodat u altijd een overzicht heeft van het opgenomen en resterende verlof.
 • Overige salarisadministratie gerelateerde zaken:
  Naast de genoemde diensten staan wij klaar om u te ondersteunen bij andere salarisadministratie gerelateerde zaken, zoals loonbeslagen, salarismutaties en overige vragen of verzoeken met betrekking tot de salarisadministratie.

Tarieven
Wij hanteren all-in prijzen per werknemer per maand, zodat u een duidelijk overzicht heeft van de kosten voor uw salarisadministratie. Neem gerust contact met ons op om meer informatie te ontvangen over onze tarieven en de specifieke mogelijkheden die wij kunnen bieden voor uw organisatie.

Nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Fiscaal

De Belastingdienst hanteert het bekende motto: "Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker!" Hoewel de communicatie met de Belastingdienst aanzienlijk is verbeterd, wordt de belastingwetgeving helaas niet eenvoudiger. Elk jaar veranderen er tal van zaken, en met name voor ondernemers is het een uitdaging om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen in de belastingwetgeving.

Onze Keurmerken en Certificaten